หลักการ

ในปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสังคมอยู่ตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นที่คนเราต้องคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต สิ่งที่คิดขึ้นมาใหม่นี้เรียกว่า นวัตกรรม
วิธีการสอน ด้วยเทคโนโลยี   ทำให้ผู้เรียนรู้จักคิดรู้จักทำรู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเองเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและจากการเรียน  ทำให้มีห้องเรียนที่หลากหลาย เช่น  ห้องนอน ร้านคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลาที่สำคัญ ได้มีเพื่อนร่วมห้องเรียนที่หลากหลายแตกต่างกันไปอีกด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: